20 Ocak 2017

09:00-09:15 Açılış
09:00-09:05
Açılış Konuşması – İ. Nane
09:05-09:10
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanının konuşması – B. Çolakoğlu
09:10-09:15
İstanbul Üniversitesi Rektörünün konuşması – M. Ak
09:15-11:00 Böbrek Tümörü– I
Moderatörler
: İ. Nane, A. Erözenci
09:15-09:35
Radyolojik görüntüden 3 boyutlu cisime: 3 boyutlu baskı yöntemi ve böbrek cerrahisi için uygulamalar  / A. Salmaslıoğlu
09:35-09:40
Soru-cevap
09:40-10:00
Nefron koruyucu cerrahide sıfır iskemi / A.R.Kural
10:00-10:05
Soru-cevap
10:05-10:35
Küçük renal kitlelerde (<3 cm) aktif izlem – Gerçekten güvenli mi?

Moderatör: A.R. Kural
– Evet / C. Öbek
– Hayır / J.W. Davis

10:35-10:55
Nefron koruyucu cerrahide trifekta / F. Atuğ
10:55-11:00
Soru-cevap
11:00-11:15 Kahve molası
11:15-12:45 Böbrek tümörü – II
Moderatörler: M. Tunç, V. Yalçın
11:15-11:35
Venöz trombüslü lokal ileri evre böbrek tümörlerinde cerrahi yaklaşımlar / F. Özcan
11:35-11:40
Soru-cevap
11:40-12:00
İleri evre renal kitlelerde kişiselleştirilmiş tedavi – Gelecek için öngörüler / M. Başaran
12:00-12:05
Soru-cevap
12.05-12:45
Panel – Zorlu vakalar ve komplikasyonlar
Moderatör: T. Esen
Panelistler: Ö. Küçük, J. Davis, F. Özcan, O. Akça
12:45-13:30 Öğle yemeği
13:30-15:30 Mesane disfonksiyonu
Oturum Başkanları: H. Ander, O. Ziylan
13:30-13:50
Nöroürolojinin refleks çekici; Ürodinamik tetkikler / B. Çetinel
13:50-13:55
Soru-cevap
13:55: 14:15
Mesane ağrısı sendromuna güncel bakış / T. Koçak
14:15-14:20
Soru-cevap
14:20-14:40
Aşırı aktif mesanenin farmakoterapisine konvansiyonel ve güncel bakış; yeni ne var? / E. Korgalı
14:40-14:45
Soru-cevap
14:45-15:30
Panel – Vakalarla nöroüroloji
Moderatör: T. Tarcan
Panelistler: B. Çetinel, T. Koçak, H. Kulaksızoğlu, E. Korgalı
15:30-15:45 Akılcı İlaç Kullanımı / Y. Üresin

 

21 Ocak 2017

09:00-10.45 Mesane Tümörü – I
Oturum Başkanları: M. Akıncı, K. Çam
09:00-09:20
İnsan Genom Atlas Projesinde mesane tümörü için yeni ufuklar / Ö. Küçük
09:20-09:25
Soru-cevap
09:25-09:45
Kasa invaze olmayan mesane tümörü yönetimi- İntrakaviter tedavide yeni protokoller / J.W. Davis
09:45-09:50
Soru-cevap
09:50-10:10
BCG refrakter mesane kanserinde sistektomi dışındaki tedavi seçenekleri / K.M. Gust
10:10-10:15
Soru-cevap
10:15-10:45
Tartışma – Kasa invaziv mesane tümörlerinde radikal sistektomi;Moderatör: Ö. Dillioğlugil
– Uygulanmalı / B. Thomas
– Mesane korunarak trimodal tedavi seçilmeli / F. Ağaoğlu
10:45-11:00 Kahve Molası
11:00-13.25 Mesane Tümörü – II
Oturum Başkanları: T. Şenkul, V. Tuğcu
11:00-11:20
Mesane tümörlerinde parsiyel sistektominin güncel uygulamadaki yeri / U. Boylu
11:20-11:25
Soru-cevap
11:25-11:45
Robotik sistektomi ve intrakorporeal rekonstrüksiyon / A.E. Canda
11:45-11:50
Soru-cevap
11:50-12:10
Kasa invaze mesane kanserinde cerrahi morbidite nasıl azaltılabilir? / B. Thomas
12:10-12:15
Soru-cevap
12:15-12:35
İleri evre mesane tümöründe cerrahi dışı güncel yaklaşımlar / Ö. Küçük
12:35-12:40
Soru-cevap
12:40-13:25
Panel – Zorlu vakalar ve komplikasyonlar
Moderatör: F. Özcan
Panelistler: Ö. Küçük, J.W. Davis, K.M. Gust, B. Thomas
13:25-13:30 Kapanış konuşması